Samhandlingsarenaer for barn og unge

Her er ei oversikt over møter som blir arrangert mellom ulike fagpersonar i Suldal kommune. Dette er både systemmøter og samhandlingsmøter, på ulike nivå i kommunen. 

Systemmøter: Møter der tema er generelle problemstillingar, fagtema, organisering osv.

Samhandlingsmøter: Møter der ein samhandlar kring eit enkeltmenneske eller enkelte familiar.

Tenestenivå: Møter som leiarane og tilsette i einingane i kommunen deltar i. 

Kommunenivå: Møter som kommuneleiinga deltar i.