BTI-rettleiar

BTI, Betre Tverrfaglig Innsats, skal sikra at barn, unge, føresette og gravide som det er knytt ei uro til, får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid med kommunen. Årsaka til oppfølging kan vere av ulik grad men arbeidet med å komme fram til ei løysing skal vere lik. Les meir om BTI