Kontaktpersonar

Kommunen

Servicetorget

Telefonnr.: 52 79 22 00

e-post: postmottak@suldal.kommune.no

Opningstid måndag til fredag: 08.30 – 15:00

SLT-koordinator

Eirik Oddmar Iversen

(Anne Lise Pedersen fram til september 2020)

Telefonnr.: 52 79 22 73

e-post: eirik.iversen@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 7, 4230 Sand

Kontortid: 08.30-15

Meir informasjon

Indre Ryfylke barnevern

Telefonnr.: 52 78 60 30

Barnevernvakta:469 42 992

Adresse: Sand: Eidsvegen 3, 2. etasje Helsehuset

Adresse Sauda: Åbødalsveien 79 (Helsesenteret)

Kontortid: 07.30-15. Utanom kontortida kan du ringe barnevernvakta.

Meir informasjon

Helsestasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Telefonnr.: 52 79 23 10

Adresse: Eidsvegen 3, Sand

Kontortid: 08.30 – 15:00

Meir informasjon

 

Helsestasjon for ungdom

Telefonnr.: 52 79 23 10

e-post: ingunn.kjetilstad.stokka@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Kontortid: Torsdag 14:00 – 15:30

Meir informasjon her

 

Helsesjukepleiar i skulen

Marvik skule: Helga Nessa, tlf: 991 50 899

Erfjord skule: Alma Eyfjord Hiim, tlf: 40 41 89 62

Sand skule, u-trinn: Helga Nessa, tlf: 991 50 899

Sand skule, b-trinn: Sofie Hebnes Hårajuvet, tlf: 489 92 677

Vinjar skule: Sofie Hebnes Hårajuvet, tlf: 489 92 677

Jelsa skule: Sofie Hebnes Hårajuvet, tlf: 489 92 677

Nes skule: Sofie Hebnes Hårajuvet, tlf: 489 92 677

Vanvik skule: Silje Kvamme Handeland, tlf: 975 83 549

Meir informasjon her

Jordmor

Silje Kvamme Handeland

Telefonnr.: 52 79 23 10

e-post: silje.handeland@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Kontortid: Månd, tysd og torsdag 08.00-15.30

Meir informasjon her

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT

Linda Skaar

Telefonnr.: 52 79 22 44

e-post: linda.skaar@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Kontortid: 08.30-15.00

Meir informasjon her

Barne- og familierettleiar

Anne Lise Pedersen

Telefonnr: 52 79 23 14

e-post: anne.lise.pedersen@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Kontortid: 08.30-15.00

 

Alma Eyfjord Hiim

Telefonnr: 52 79 23 10

e-post: alma.eyfjord@suldal.kommune.no

Kontrotid: 08.30-15.00

Meir informasjon her

Psykisk helseteneste

Miljøterapeutisk teneste psykisk helse og rus

Telefonnr: 52 79 23 83 / 995 83 457

Adresse: Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand

Opningstid: Måndag til Søndag 08.00-21.00

Meir informasjon her

Kommunepsykolog

Brynjar Eiriksson

Telefonnr: 52 79 22 77

Mobilnr: 907 79 616

e-post: brynjar.eiriksson@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: Tysd, torsd og fred 08.00-15.30

Meir informasjon her

Politikontakt

Øyvind Dybing

Telefonnr: 52 86 52 65

e-post: oyvind.dybing@politiet.no

Kreftkoordinator

Svanhild Løge Skålheim

Telefonnr: 52 79 23 17

e-post: svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: 08.00-15.30

Meir informasjon her

Koordinerande eining

Anne Marie Torsteinbø

Telefonnr: 52 79 23 61

e-post: AnneMarie.Torsteinbo@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: 08.00-15.00

Meir informasjon her

Frisklivssentralen

Helene Fjellheim Midthun

Telefonnr: 52 79 23 40

e-post: friskliv@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: Månd-torsd 8.30-15.15

 

Meir informasjon her

Fysioterapi

Åshild Olaug Sukka Mehus

Telefonnr: 52 79 23 36

e-post: ashild.olaug.sukka@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: 08.00-15.15

 

Tone Vold Solheim

Telefonnr: 52 79 23 34

e-post: tone.vold.solheim@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: 08.00-15.15

 

Helene Fjellheim Midthun

Telefonnr: 52 79 23 40

e-post: friskliv@suldal.kommune.no

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: 08.00-15.15

 

Meir informasjon her

Legekontoret

Suldal legekontor

Telefonnr: 52 79 23 00

Legevakt: 116117

Adresse: Eidsvegen 3, 4230 Sand

Opningstid: 08.00-11.30 og 12.30-14.30

Meir informasjon her

Tilbakemelding

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.